လူငယ်များအတွက် “အခြေခံသုတေသနမိတ်ဆက်” အွန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ခုကို သုတဉာဏ မှလာမည့် ၁၁.၇.၂၀၂၀(စနေနေ့)မှာပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။

🌞🌴 ၁၁.၇.၂၀၂၀ (စနေနေ့)

🕘🕛 နံနက် ၉-၁၂ နာရီ

🖥📲 Zoom Video Conferencing

🤑🆓 အခမဲ့သင်တန်း

® ✅ သင်တန်းတက်ရန်မှတ်ပုံတင်ပါ https://forms.gle/pcTCcXe5TjgTdup39

***သင်တန်းလျှောက်ထားသူများကို Zoom Meeting Invitation ပို့ပေးပါမည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *